Kultur och Religion i Stormländerna

Kulturen i Stormländerna är snarlik den kultur som rådde i Norden under 700-900 talet efter kristus (sådär på en höft). Under den sk vikingatiden när Asatron var den dominerande religionen.

Men det finns också viktiga skillnader. De faktiska gudarna har andra namn och till viss del andra funktioner, och inga jättar eller troll är det stora hotet mot världen och gudarna själva. Istället är Trudvang en värld enligt Storlänarnas tro i mitten av en storm, själva stormens öga, och omges av fullständigt kaos. Den mäktigaste och viktigaste av gudarna, Storme, är den som ser till att kaoset inte sliter Trudvang i stycken.

Checklista:
De stora religionerna

- Gerbanis (stormländernas, Storme osv) - Nidendomen (Kristendoms inspirerad, har skickat ett antal korståg mot Stormländerna) - Hamingjes (Kretsar kring andar och att binda dom, vanlig bland troll)

Kulturen:
– Generellt i stormländerna
– Specifikt i Fynheim

Kulturella/klass perspektiv
– Hur ser vanligt folk på gudarna (Gerbanis) och sig själva.
– Hur ser vanligt folk på Magi
– Hur ser vanligt folk på Hamnskiftare
– Hur vanligt folk ser på Nidenomen och Hamingjes

Enskilda beskrivningar på hur adel, bönder och borgare utövar religion och deras syn på tro och gudarna. (Självklart är detta även personligt).

Kultur och Religion i Stormländerna

Masks goes Vildhjarta Gabriehl Gabriehl