Masks goes Vildhjarta

Session 6-8

A rain of crystal

I den här delen har våra äventyrare tagit sig till Elds tempel, räddat ett skogstroll som tycks heta kilgir från sitt öde som offer, samt insett att det väsen kilgir var tänkt att offras åt var en enorm sjöorm som bor i vattnet intill templet.

Äventyrarna undersöker gradvis templet:

- En stor sal
- Smala sidogångar och en trappa ner i mörkret
- En antchamber (hall?) som har två trappar som leder vidare.
- Eld’s(?) krypta
-
Den stora grottan, järngallret, stuphålet med lukten av sulfur, och Porten.

Under hela denna period är såväl Anund som Kari medvetslösa, måhända påverkade av mörk magi, sina skador och kanske Skarpögas pakt/förbund/avtal med en varelse i skogen.

Det är under denna tid som spöket(?) Enq som uppsökt rollpersonerna erbjuder dom hjälp att lämna vildhjarta i utbyte mot att de hämtar hans ben i grottan och tar med sig honom ut.
Enq berättar också om en port som kan leda dom ur skogen, som ska finnas under templet.

Under gruppens utforskande angrips också templet av Sjöormen/skogstrollen men slås tillbaka (gruppen strider aldrig mot ormen). Porten skadas.

Under templet upptäcker de också vad som verkar vara anfadern Eld’s krypta, ett stenrum med tak av kristaller i ett mönster som skulle kunna spegla självaste natthimlen, och en sarkofag med ett lock av brons, som bär ett mönster ifyllt med koppar, ett sant mästerverk. Mönstren är en dekoration som återger familjen Eld’s släktträd, och som sträcker sig från självaste Eld (och Elmtunga) till deras egen generation där det tar slut. När de rör vid kistan är den vagt varm och blir varmare och ljus sprider sig från Elmtungas käftar över kistan och tycks lysa upp det släktled som leder till personen som rör vid den.

- Enqs ben
- Koka soppa på en tempelbänk
- Upptäckten av Porten och väktaren
- Striden mot skogstrollen, Solvi’s fyrbåk och Brynjards ätande
- Lönngången i Elds krypta och Solvi’s försök att öppna den med eld, revan i verkligheten, Dimhall samt ett regn av kristall.

- Striden mot Väktaren; Elmtunga, Ljus och en ny Plikt.

Comments

Gabriehl Gabriehl

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.