Masks goes Vildhjarta

Session 10-12 Dimhall

Brynjards yxa, Solvi's nyfikenhet och skarpögas döda vävare

Rollpersonerna har besegrat väktaren, och ålagts Plikten att ta över dess ansvar att vaka över vägarna och deras portar in i Trudvagn.

- Gruppen åter till templet, passerar trollen, brynjard äter troll…
- Skarpöga beger sig upp till Ytan för att hämta vatten och mat, stöter på en patrull och dödar en vävare.
- Solvi och Brynjard undersöker väggen i Eld’s krypta, börjar bryta upp den.

- Skarpöga återvänder, en hand från andra sidan greppar Solvi, Brynjard slår in väggen, rummet kollapsar in i Dimhall.

- Bron och de klättrande varelserna
- Kilgir leder vägen nerför trappan
- Vandringen längs floden
- Striden vid Sjön
- En lägerplats, en ryggsäck med ‘mat’ och en väg
- Labyrinten, Fae, och en drottning.
- Avtal och mötet med Sommar.
- Ett återvändande

Comments

Gabriehl Gabriehl

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.