Masks goes Vildhjarta

Resan börjar (session 1-2)

Översikt:

- Genomgång av karaktärerna och deras släktskap/tidigare bekantskap med varandra.

Gruppen består av Solvi Eld, Anund Skarpöga, Brynjard Hildursson, Anund Vävaren, Kari Agdasdottir.

- Färden till byn där de kommer få mer utrustning och möta upp en hird soldat vid namn Kari påbörjas.

- Gruppen når byn, den lokala befälhavaren underrättas och sällskapet tar in på värdshuset.

- Gruppen delar sig och samtalar med diverse individer i skänkrummet innan de flyttas in till en egen liten matsal på andra våningen. Där träffas de även befälhavaren.

- Kvällen (och sessionen) avrundas med att gruppen går till sängs.

Comments

Gabriehl Gabriehl

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.