Tag: av Magnerym

Results

  • Brynjard Hildursson

    Brynjard är är sån till Hildur Gundbjornsdottir, en laglig älskarinna till Garm Agnarson Eld. Vare sig han eller hans tre år yngre syster blev upptagna i ätten Eld, men likväl fick de båda bra möjligheter till ett hederligt liv. Det inkluderade en …

All Tags