Masks goes Vildhjarta

Session 10-12 Dimhall
Brynjards yxa, Solvi's nyfikenhet och skarpögas döda vävare

Rollpersonerna har besegrat väktaren, och ålagts Plikten att ta över dess ansvar att vaka över vägarna och deras portar in i Trudvagn.

- Gruppen åter till templet, passerar trollen, brynjard äter troll…
- Skarpöga beger sig upp till Ytan för att hämta vatten och mat, stöter på en patrull och dödar en vävare.
- Solvi och Brynjard undersöker väggen i Eld’s krypta, börjar bryta upp den.

- Skarpöga återvänder, en hand från andra sidan greppar Solvi, Brynjard slår in väggen, rummet kollapsar in i Dimhall.

- Bron och de klättrande varelserna
- Kilgir leder vägen nerför trappan
- Vandringen längs floden
- Striden vid Sjön
- En lägerplats, en ryggsäck med ‘mat’ och en väg
- Labyrinten, Fae, och en drottning.
- Avtal och mötet med Sommar.
- Ett återvändande

View
Session 6-8
A rain of crystal

I den här delen har våra äventyrare tagit sig till Elds tempel, räddat ett skogstroll som tycks heta kilgir från sitt öde som offer, samt insett att det väsen kilgir var tänkt att offras åt var en enorm sjöorm som bor i vattnet intill templet.

Äventyrarna undersöker gradvis templet:

- En stor sal
- Smala sidogångar och en trappa ner i mörkret
- En antchamber (hall?) som har två trappar som leder vidare.
- Eld’s(?) krypta
-
Den stora grottan, järngallret, stuphålet med lukten av sulfur, och Porten.

Under hela denna period är såväl Anund som Kari medvetslösa, måhända påverkade av mörk magi, sina skador och kanske Skarpögas pakt/förbund/avtal med en varelse i skogen.

Det är under denna tid som spöket(?) Enq som uppsökt rollpersonerna erbjuder dom hjälp att lämna vildhjarta i utbyte mot att de hämtar hans ben i grottan och tar med sig honom ut.
Enq berättar också om en port som kan leda dom ur skogen, som ska finnas under templet.

Under gruppens utforskande angrips också templet av Sjöormen/skogstrollen men slås tillbaka (gruppen strider aldrig mot ormen). Porten skadas.

Under templet upptäcker de också vad som verkar vara anfadern Eld’s krypta, ett stenrum med tak av kristaller i ett mönster som skulle kunna spegla självaste natthimlen, och en sarkofag med ett lock av brons, som bär ett mönster ifyllt med koppar, ett sant mästerverk. Mönstren är en dekoration som återger familjen Eld’s släktträd, och som sträcker sig från självaste Eld (och Elmtunga) till deras egen generation där det tar slut. När de rör vid kistan är den vagt varm och blir varmare och ljus sprider sig från Elmtungas käftar över kistan och tycks lysa upp det släktled som leder till personen som rör vid den.

- Enqs ben
- Koka soppa på en tempelbänk
- Upptäckten av Porten och väktaren
- Striden mot skogstrollen, Solvi’s fyrbåk och Brynjards ätande
- Lönngången i Elds krypta och Solvi’s försök att öppna den med eld, revan i verkligheten, Dimhall samt ett regn av kristall.

- Striden mot Väktaren; Elmtunga, Ljus och en ny Plikt.

View
Session 5
Unconciuousness
View
Session 4
View
Session 3
View
Resan börjar (session 1-2)

Översikt:

- Genomgång av karaktärerna och deras släktskap/tidigare bekantskap med varandra.

Gruppen består av Solvi Eld, Anund Skarpöga, Brynjard Hildursson, Anund Vävaren, Kari Agdasdottir.

- Färden till byn där de kommer få mer utrustning och möta upp en hird soldat vid namn Kari påbörjas.

- Gruppen når byn, den lokala befälhavaren underrättas och sällskapet tar in på värdshuset.

- Gruppen delar sig och samtalar med diverse individer i skänkrummet innan de flyttas in till en egen liten matsal på andra våningen. Där träffas de även befälhavaren.

- Kvällen (och sessionen) avrundas med att gruppen går till sängs.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.